Dit programma is speciaal voor jou geschikt als je al langere tijd lichte stresssymptomen hebt en merkt dat je niet meer herstelt na een periode van rust.

Het CSR © coachprogramma wat ik gebruik, is gebaseerd op ‘stepped care’: het programma wordt aan je behoefte aangepast op basis van het herstel dat je laat zien.

Het programma bestaat uit:

Intake:

  • Vóór het intakegesprek vul je een digitale vragenlijst in.
  • Tijdens het intakegesprek onderzoeken we de klachten en mix van oorzaken en bespreken we de resultaten van de vragenlijst.
  • Ook adviseer ik je een psycho-fysiologische meting bij een gespecialiseerde feedbacktherapeut te doen (dit wordt geadviseerd, is niet verplicht) 
  • Vervolgens worden alle resultaten samengevoegd tot een conclusie en een herstelprognose, geef ik je de eerste hersteladviezen en maak ik een plan van aanpak.

Hersteltraject:

  • Je krijgt adviezen om de balans tussen inspanning en fysiek herstel te bevorderen.
  • We stellen samen (tijdelijke) stress reducerende maatregelen vast.
  • Je krijgt stresseducatie: het leren herkennen van oorzaak en symptomen van overbelasting en het belang van inspanning en ontspanning. Inzicht in inspanning-  en herstelfysiologie.
  • We werken aan vitaliteitopbouw: zorgdragen voor een dusdanige balans in inspanning en ontspanning dat een overschot aan energie wordt opgebouwd.
  • Vergroten van zelfmanagement: Dit is een belangrijk onderdeel van de coaching. We werken aan verandering in houding en gedrag, toegespitst op het dagelijks leven, waardoor je beter toegerust bent om in de toekomst stressklachten te voorkomen. Denk aan: fysiek kunnen ontspannen, mentaal kunnen loslaten, prioriteiten leren stellen, stil staan bij eigen behoeften en grenzen leren stellen, effectief omgaan met conflicten

Afronding:

  • Het programma wordt afgesloten met een controlevragenlijst die we vergelijken met de meting in de intakefase. We bespreken de resultaten en effectiviteit van het traject en borgen de afspraken die je met je zelf en je werk- en leefomgeving maakt om ‘gezond’ te blijven.

Aantal sessies : circa 6-10 van 1,5 uur

Na dit traject is je energie balans hersteld en ben je je  bewust geworden van de factoren die een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van de periode van stressklachten. Daarnaast heb je geleerd hoe je je eigen gedrag kunt aanpassen om stressklachten voor de toekomst te voorkomen.

Tijdens de begeleiding kun je gebruik maken van e-coaching en geef ik je schriftelijke opdrachten en hand-outs.