Kosteloze kennismaking

Tijdens een kosteloze (maar niet vrijblijvende) kennismaking verkennen we de coachvraag en onderzoeken we samen of je met jouw vraag bij mij aan het juiste adres bent. Ook kijken we naar de klikfactor. Het is een belangrijke voorwaarde voor groei en succes dat je je veilig voelt in ons coachcontact. Als je besluit het coachtraject aan te willen gaan, maak ik een offerte waarin de coachvraag, werkwijze en zakelijke afspraken worden omschreven. Deze offerte wordt door jou of je werkgever voor akkoord getekend.

Intake

Ongeacht de coachvraag, besteed ik in het eerste gesprek aandacht aan ‘waar je vandaan komt’. Je achtergrond (gezin van herkomst) en wat  je hebt meegemaakt in je leven is medebepalend voor wie je bent geworden en voor de manier waarop je naar jezelf, ‘het leven’ en anderen kijkt. Dit is vaak een belangrijke factor bij het ‘beleven’  van jouw coachvraag en biedt aanwijzingen hoe de route naar de gewenste ontwikkeling kan verlopen. Bij mijn aanpak lever ik maatwerk: puttend uit mijn theoretische achtergrond en ervaring sluit ik aan bij wat bij jou het meest past of werkzaam zal zijn.

Als het om een coachtraject gaat wat door de werkgever wordt betaald, is het mogelijk (en soms wenselijk) om de leidinggevende bij de intakefase te betrekken.

Bij stresscoaching en relatiecoaching maak ik gebruik van een diagnostische vragenlijst. Deze vragenlijst wordt vóór het intakegesprek ingevuld en tijdens de intake besproken en is medebepalend voor het vaststellen van een passende aanpak. Bij relatiecoaching maak ik na de gezamenlijke intake met de partners afzonderlijk een afspraak voor een verdiepende kennismaking.

Aan de slag

 • De duur van een sessie is tussen de vijf kwartier en anderhalf uur.
 • De frequentie van de sessies is om de week in het begin van het traject, afbouwend naar om de twee- tot vier weken.
 • Tussen de sessies door verwacht ik van je dat je bewust met je coachvraag bezig bent. Afhankelijk van wat bij jou het beste past, spreken we ‘huiswerk’ af en kun je contact houden d.m.v. e-mail, Skype of sms (e-coaching).
 • Tussentijds evalueren we regelmatig of we op de goede weg zijn en stellen zo nodig de aanpak bij. Van groot belang daarbij is jouw actieve inbreng. Het is jouw traject waarin ik je coach om er het optimale uit te halen. Desgewenst kan de leidinggevende in deze tussentijdse evaluatie worden betrokken.
 • Aan het eind van het traject doen we een eindevaluatie en borgen we wat er is geleerd. Indien van toepassing kan de leidinggevende hierbij worden betrokken. Ook vraag ik je een evaluatieformulier in te vullen.
 • Zes maanden na afronding van het traject, kun je  gebruik maken van een kosteloos nagesprek.

Zakelijk

 • Trajecten kunnen zowel betaald worden door de werkgever, als vanuit privé.
 • Voor privé trajecten kan een aangepast tarief worden aangeboden.
 • De trajecten worden niet vergoed door zorgverzekeraars.
 • De tarieven van de meeste trajecten zijn exclusief btw. Slechts de trajecten vallend onder ‘gezondheid bevorderend’ zoals bijvoorbeeld stresscoaching, zijn vrijgesteld van btw.
 • Meer informatie over tarieven zijn verkrijgbaar op aanvraag.