PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Monique van der Meer Coaching & Stressmanagement kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Monique van der Meer Coaching & Stressmanagement. Het gaat dan om de verwerking van de volgende persoonsgegevens:
– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres

WAARVOOR ZIJN UW GEGEVENS NODIG?

Monique van der Meer Coaching & Stressmanagement verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Monique van der Meer Coaching & Stressmanagement uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitbrengen van een offerte of facturatie.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Monique van der Meer Coaching & Stressmanagement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Monique van der Meer Coaching & Stressmanagement verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mvdm.coach@planet.nl. Monique van der Meer Coaching & Stressmanagement zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

KLACHT

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten we er toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGEN

Monique van der Meer Coaching & Stressmanagement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Monique van der Meer Coaching & Stressmanagement verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via mvdm.coach@planet.nl

Monique van der Meer Coaching & Stressmanagement is als volgt te bereiken:
Postadres: De laat de Kanterstraat 15, 2313 JS Leiden. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 28092919 . E-mailadres: mvdm.coach@planet.nl. Telefoonnummer: 06-29037993.