Dit programma is speciaal voor jou geschikt als je al langere tijd zware stresssymptomen hebt en (bijna) niet meer in staat bent om te werken.

Het CSR © programma waarmee ik werk, is gebaseerd op ‘stepped care’: het programma wordt aan je behoefte aangepast op basis van het herstel wat je laat zien en de tussentijdse metingen die worden verricht.

Het programma bestaat uit:

Intake:

 • Vóór het intakegesprek vul je een digitale vragenlijst in.
 • Tijdens het intakegesprek onderzoeken we de klachten en mix van oorzaken en bespreken we de resultaten van de vragenlijst.
 • Ook adviseer ik je een psycho-fysiologische meting bij een gespecialiseerde feedbacktherapeut te doen (dit wordt geadviseerd, is niet verplicht) 
 • Vervolgens worden alle resultaten samengevoegd tot een conclusie en een herstelprognose, geef ik je de eerste hersteladviezen en maak ik een plan van aanpak.

 Fysiek herstel:

 • Je krijgt adviezen om de balans tussen inspanning en fysiek herstel te bevorderen. In deze fase gaat het erom gedrag te bevorderen dat herstelfysiologie mogelijk maakt. Speciale probleemgebieden als lichamelijke uitputting en slaapproblemen krijgen aandacht, evenals de erkenning van de vaak voorkomende cognitieve en psychische problemen.
 • Ik geef je stresseducatie: inzicht in inspanningsfysiologie en herstelfysiologie
 • Ik adviseer of ondersteun je bij contacten met werkgever of bedrijfsarts. Ook kan ik zelf contact onderhouden met de bedrijfsarts indien dat nuttig is.
 • Samen met het ‘thuisfront’ bespreken we hoe herstel en opbouwen van herstelgedrag het meest effectief kan zijn.

Vitaliteitopbouw en zelfmanagement:

 • Als je weer in staat bent om te profiteren van rust en je klachten nemen af, richten we ons op het vergroten van activiteiten, zonder dat dit extra energie kost.
 • Je leert omgaan met de inspanning- herstelbalans, wat een subtiel proces is.
 • We zoeken naar passend herstelgedrag in het dagelijks leven. Dit gedrag leer je te integreren.
 • Je belasting is in deze fase nog gering, om een ‘energie overschot’ te creëren (vitaliteitsreserve).
 • Vergroten van zelfmanagement: Dit is een belangrijk onderdeel van de coaching. We werken aan verandering in houding en gedrag, toegespitst op het dagelijks leven, waardoor je beter toegerust bent om in de toekomst stressklachten te voorkomen. Denk aan: fysiek kunnen ontspannen, mentaal kunnen loslaten, prioriteiten leren stellen, stil staan bij eigen behoeften en grenzen leren stellen, effectief omgaan met conflicten
 • In deze fase werk je nog niet.
 • Je vult een controle vragenlijst in, om te bepalen of de behandeling daadwerkelijk aanslaat. Op basis van deze resultaten worden vervolgstappen in de begeleiding vastgesteld.

Voorbereiding van werkhervatting thuis

 • Als je herstelvermogen en vitaliteitreserve voldoende zijn toegenomen en de zelfmanagement vaardigheden zijn vergroot, kan worden begonnen aan werkhervatting.
 • Thuis verricht je met behulp van een stappenplan deeltaken, die qua intensiteit en zwaarte vergelijkbaar zijn met activiteiten uit de normale werksituatie.
 • Je oefent met deze activiteiten en bouwt deze gefaseerd op tot een klachtenvrije periode van circa 3 uur.
 • Ik ondersteun je bij het maken van een werkhervattingsplan.
 • En begeleid je bij overleg met werkgever en bedrijfsarts.

Re-integratie

 • Vanuit het werkhervattingsplan begin je met re-integreren. Dit hoeft niet in je eigen functie te zijn.
 • Vanuit een procescontingente benadering bekijken we of je de werkzaamheden kunt uitbreiden: niet de tijdsduur is leidend, maar de klachtenvrije periode waarin je de werkzaamheden kunt verrichten. Dit betekent dat je de werkzaamheden pas kunt uitbreiden als je de aangepaste werkzaamheden goed aankunt en je de volgende dag weer voldoende hersteld bent.
 • Als dit nuttig is, begeleid en adviseer ik je leidinggevende bij proces van re-integratie.

Consolidatie

 • In deze fase ben je weer volledig of grotendeels aan het werk. Samen bewaken we het proces en het voorkomen van terugval.
 • Alles wat je geleerd hebt, moet nu worden toegepast in de combinatie van werk en privé. De begeleiding is hierop gericht.
 • We maken een preventieplan, om te voorkomen dat je terugvalt in oude gewoontes.

Afronding

 • We sluiten het traject af met een eindvragenlijst die wordt vergeleken met de meting in de tussenfase. Zo kunnen we het resultaat en effectiviteit van het traject mede vaststellen.
 • We maken afspraken voor preventie of voor terugkomafspraken als je dat prettig vindt.
 • We hebben eventueel een afrondend gesprek met jou en je werkgever om afspraken te borgen.

Aantal sessies: 12 – 18 van 1,5 uur

De doorlooptijd van dit traject varieert tussen een half jaar en een jaar.

Door dit hersteltraject neemt de verzuimduur meetbaar af en ben je in staat om je eigen energiebalans te managen. Daarnaast ken je de oorzaken van je eigen burn-out en heb je geleerd om dit in de toekomst te voorkomen.

Tijdens de begeleiding kun je gebruik maken van e-coaching. Gedurende het hersteltraject krijg je schriftelijke opdrachten en hand-outs.